Water
 

'Quo vadis, eDNA-Monitoring?'

"Biomonitoring voda u EU i BiH – nove metode, stanje, trendovi i perspektive"

Radionica za predstavnike vlasti iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini

Sastankom zainteresovanih strana, koji se istovremeno održava u 15 evropskih zemalja, predstavnici EU COST akcija DNAqua-Net (CA15219) i G-BiKE (CA18134) žele na nacionalnom nivou pokrenuti razgovor s bh. stručnjacima koji su uključeni u praktično provođenje europskih direktiva u oblasti monitoringa vodenih ekosistema. Cilj sastanka jeste identificirati izazove s kojima se stručnjaci suočavaju, te istražiti mogućnost saradnje s bh. naučno-istraživačkom zajednicom u njihovom prevazilaženju.

Cilj: Genetičke metode nude veliki potencijal za sveobuhvatno i jednostavno istraživanje biodiverziteta u vodnim tijelima i mogu dovesti do poboljšanja praćenja i procjene vodenih ekosistema u budućnosti. Međutim, brojna pitanja u vezi sa specifičnim mogućnostima primjene i dalje su otvorena, jer se podaci ne mogu izravno usporediti s konvencionalno prikupljenim podacima. Tokom sastanka će biti prezentirana postojeća relevantna infrastruktura i ekspertiza u naučnom i akademskom sektoru. Namjera je ponuditi informacije o trenutnom stanju razvoja metoda zasnovanih na DNK u procjeni i praćenju stanja vodenih ekosistema, njihove mogućnosti i prednosti, ali i ograničenja. Također će biti prezentirani i pilot projekti u BiH i Hrvatskoj zasnovani na ovoj tehnologiji.

 

Ciljna grupa: Predstavnici iz sektora voda (ministarstva, agencije, instituti, laboratorije, institucije entitetskih i lokalnih vlasti, akademske i naučne institucije, udruženja i privatne kompanije).

 

Organizatori: (BiH) Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Udruženje za genetičko očuvanje bh. endemičnih i autohtonih resursa GENOFOND, internacionalne COST akcije DNAqua-Net i G-BiKE. Odgovorne osobe: doc.dr. Belma Kalamujić Stroil, prof.dr. Jasmina Kamberović i doc.dr. Anita Dedić

 

Datum i vrijeme: 12.03.2021., 10:00 - ca. 15:30

Lokacija: Online sastanak putem ZOOM aplikacije

Registracija na  e mail:

Organizatori

© 2021 by.

All rights reserved - Univerzitet u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 56 51 00